در حال مرور: افسردگی

همه در یک لحظه غمگین می شوند. از سوی دیگر، افسردگی یک وضعیت پیچیده است که توسط غم و اندوه عمیق، عدم آرامش، احساس بی ارزش بودن و از دست دادن علاقه به فعالیت های اجتماعی مشخص می شود ، شش میلیون و 400 هزار نفر در کشور به بیماری افسردگی مبتلا هستند که حدود 12.7 درصد افراد 14 تا 64 سال محسوب می شوند و البته 2.2درصد این گروه سنی به افسردگی شدید دچار هستند.