در حال مرور: کنترل زایمان

برای کنترل زایمان بیشتر هز سال گزینه های بیشتری وجود دارد ، گزنیه هایی مانند استفاده از کاندوم ، قرص های هرمونی ، IUD و غیره که با اینجا توجه درصد به وجود امدن حاملگی را تا 1 درصد کاهش میدهد ولی در صورت استفاده نکردن این لوازم بهداشتی و دیگر امکانات ممکن است تا 85 % عامل به وجود امدن حاملگی بالا رود